Kategorie  news

„Czas na Rodzinę” zapraszamy

BANK ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE WRAZ Z FUNDACJĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KÓŁKO GRANIASTE

zaprasza do udziału w projekcie „Czas na Rodzinę” rodziny:

 • zamieszkałe na terenie miasta Olsztyn
 • objęte wsparcie ośrodka pomocy społecznej
 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • wielodzietne
 • rodziny z osobami niepełnosprawnymi
 • korzystające z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

 

Spotkania z:

 • psychologiem
 • pedagogiem
 • socjoterapeutą
 • dietetykiem
 • prawnikiem
 • coach’em rodziny

Oferujemy:

 • warsztaty dbania o wizerunek
 • warsztaty „Złota rączka”
 • warsztaty podnoszące jakoś życia
 • Szkoła do rodziców
 • Wyjazdy rodzinne
 • Kurs pierwszej pomocy
 • Zajęcia z dziećmi

Pobierz formularz rejestracyjny

Plakat Czas na rodzinę

admin

Możliwość komentowania została wyłączona.