Projekt wspierania Domów Dziecka

Jednym z celów statutowych Fundacji jest wspieranie Domów Dziecka.

  • Rodzinny Dom Dziecka w Lidzbarku Warmińskim

Od 2010 roku wspieramy podopiecznych Państwa Danuty i Jerzego Karczewskich. Są oddanymi, wspaniałymi rodzicami zastępczymi. Wielokrotnie byliśmy świadkami ich pełnego zaangażowania w wychowanie powierzonych im dzieci.

  • Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Olsztynie

Od 2014 roku w ramach zawartego porozumienia nasi pracownicy prowadzą zajęcia edukacyjne dla dzieci – pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia plastyczne i muzyczne. Podczas wakacji dzieci uczestniczyły w zorganizowanych przez Fundację zajęciach i atrakcyjnych wyprawach.

 

admin

Możliwość komentowania została wyłączona.