Projekt „Okno na świat”

Projekt „Okno na świat” ma na celu włączenie się do działań przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży, zamieszkałych głównie w miejscowościach dotkniętych biedą, patologią społeczną i bezrobociem.

 

Zamortyzowane komputery, które nadal są w pełni sprawne, świetnie służą dzieciom do poznawania świata, nauki i zabawy. Fundacja kupuje je od firm za „symboliczną złotówkę”.

 

W przyjętym modelu współpracy Fundacja zapewnia dzieciom komputery i internet, a jednostka budżetowa lub inny podmiot prowadzący daną placówkę salę (świetlicę). Z jednostką prowadzącą powyższą placówkę Fundacja zawiera porozumienia o współpracy i użyczeniu sprzętu.

W świetlicach, które otrzymały już sprzęt, realizowany jest program edukacyjny. W 2014 roku prowadzimy programy Moda oraz Podróże.

Projekt „Okno na świat” objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania.

Obecnie projekt realizowany jest w świetlicach z terenu MOK w Jezioranach, GOK w Kętrzynie, GOK w Dywitach oraz świetlicy środowiskowej w Zgierzu. Od listopada 2014 rozpoczął się on w świetlicach środowiskowych i terapeutycznych na terenie miasta Olsztyna.

admin

Możliwość komentowania została wyłączona.