Program stypendialny

  • Program Pomocy Stypendialnej Fundacji dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste jest formą pomocy edukacyjnej świadczonej uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
  • Program obejmuje dwie grupy docelowe, to jest:
    • uczniów uzdolnionych, wyróżniających się w nauce lub określonej dziedzinie kultury, sportu itp.
    • uczniów z poważnymi problemami edukacyjnymi, spowodowanymi między innymi poważną chorobą ucznia lub członka najbliższej rodziny, zaburzeniami zachowania, traumatycznymi przeżyciami, niewydolnością wychowawczą rodziców bądź opiekunów,
  • Program przeznaczony jest dla uczniów pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie z rodzin ubogich czy też zagrożonych patologią.

Dzieci i młodzież biorące udział w tym programie typowane są w bardzo dużym stopniu przez pracowników punktów MOPS, kierowników internatów, pedagogów, przedstawicieli placówek opiekuńczo-wychowawczych. Stypendyści uzyskują pomoc finansową lub pomoc w postaci korepetycji, uczestnictwa w zajęciach rozwijających lub kursach językowych.

Program ten bardzo ściśle opiera się na współpracy wielu podmiotów: ucznia, jego rodziców lub opiekunów, szkoły, pracowników socjalnych, wychowawców świetlic terapeutycznych, korepetytorów, wolontariuszy, pedagogów

 

Pliki do pobrania:

admin

Możliwość komentowania została wyłączona.