O Fundacji

Podstawowym, statutowym celem działania Fundacji dla dzieci i młodzieży Kółko Graniaste jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną i rodzin ubogich. Wykluczenie społeczne przejawia się na różne sposoby. Edukacja jest jednym z głównych narzędzi służących do przeciwdziałania temu zjawisku.

 

Realizujemy go między innymi poprzez edukacyjny program stypendialny. Stypendyści uzyskują pomoc w postaci korepetycji, uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych
i rozwijających lub kursach językowych. Program ten bardzo ściśle opiera się na współpracy wielu podmiotów: ucznia, jego rodziców lub opiekunów, szkoły, pracowników socjalnych, wychowawców świetlic terapeutycznych, korepetytorów, wolontariuszy, pedagogów.

 

Od kilku lat wspomagamy działalność świetlic wiejskich i środowiskowych ma terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wykorzystując kilkuletnie doświadczenia pracy w tych placówkach, stworzyliśmy projekt „Okno na świat. Podstawowym celem tego projektu jest włączenie się do działań przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży, zamieszkałych głównie w miejscowościach dotkniętych biedą, bezrobociem, oddalonych od dużych ośrodków.

 

Władze

Rada Fundacji: Anna Bierzyńska i Jakub Bierzyński

Zarząd Fundacji Katarzyna Monsiorska – Prezes Zarządu i Michał Monsiorski- Członek Zarządu

 

Podstawowe dane

Fundacja dla dzieci i młodzieży Kółko Graniaste

ul. Karmazynowa 32 J

02-887 Warszawa

NIP 951-228-45-02

KRS 0000 294213

 

 

admin

Możliwość komentowania została wyłączona.