Cele Fundacji

Statutowym celem Fundacji są działania w zakresie:

  • wspierania edukacji dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologia społeczną i rodzin ubogich
  • dożywiania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologia społeczną i rodzin ubogich
  • prowadzenia zielonych szkół, wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną i rodzin ubogich
  • prowadzenia świetlic pobytu dziennego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną i rodzin ubogich
  • wspierania innych fundacji lub programów i inicjatyw prowadzonych w celach pomocy dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologia społeczną i rodzin ubogich
  • wspierania domów dziecka
  • fundowania stypendiów dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną i rodzin ubogich

 

 

admin

Możliwość komentowania została wyłączona.