Historia

Fundacja dla dzieci i młodzieży Kółko Graniaste powstała w roku 2007 w Warszawie. Założycielami i Fundatorami są Anna i Jakub Bierzyńscy.

W pierwszych latach swojego istnienia Fundacja prowadziła działalność w zakresie dożywiania dzieci w szkołach na terenie Łodzi. W okresach letnich organizowane były wyjazdy wakacyjne dzieci z ubogich rodzin z Łodzi i okolic. Pierwsza prezes Pani Ewa Wojciechowska włożyła ogrom pracy i serca w działalność na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

Od roku 2010 główna działalność Fundacji skupiła się na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Z roku na rok zwiększała się ilość stypendystów, współpracowników oraz zaprzyjaźnionych organizacji.

 

Istotnym aspektem naszych działań jest ścisła współpraca z placówkami edukacyjnymi, punktami MOPS oraz innymi fundacjami i stowarzyszeniami.

 

Fundacja wspomaga działalność świetlic wiejskich i środowiskowych. Zajęcia edukacyjne prowadzone są przez naszych pracowników i współpracujące firmy w Świetlicach Terapeutycznych nr 1 i 2 w Olsztynie, świetlicach wiejskich w Pożarkach i Mażanach koło Kętrzyna, w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną W ramach współpracy z MOK w Jezioranach i GOK w Dywitach jesteśmy współorganizatorami półkolonii w świetlicach wiejskich.

Od 2014 roku, na podstawie pisemnego porozumienia z Radą Osiedla Zatorze w Olsztynie, objęliśmy pełną opieką edukacyjną nad osiedlową świetlicę.

Fundacja w 2014 roku rozpoczęła realizację programu Okno na świat. Projekt ten adresowany jest głównie do świetlic wiejskich i środowiskowych. Obecnie realizowany jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i łódzkiego.

admin

Możliwość komentowania została wyłączona.